گروه نرم افزاری دیما

طراحی وب با رنگ هایی از جنس طبیعت

ما برای شما وب سایتی زیبا با رنگ های طبیعی طراحی می کنیم، این رنگ ها به سایت شما رنگ و بویی طبیعی می دهد.استفاده از رنگ های طبیعی به دلیل منشاء طبیعی برای چشم رنگ آشنا بوده و باعث کاهش خستگی کاربر در سایت شما خواهد شد.

بیشتر بدانید!

به سرور خود SSH کنید و سپس موارد زیر را انجام دهید:
برای سیستم عامل 64 بیتی به وسیله کد زیر ioncube را دانلود و استخراج نمایید:
cd /usr/local
wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz


tar -xzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

برای سیستم عامل 32 بیتی به وسیله کد زیر ioncube را دانلود و استخراج نمایید:
cd /usr/local
wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz


tar -xzf ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
اکنون فایل php.ini خود را ویرایش کنید:
برای پیدا کردن فایل php.ini خود از این دستور کمک بگیرید:
find / -name php.ini
برای ویرایش کردن از دستور زیر کمک بگیرید:
nano -w /etc/php5/apache2/php.ini
خط زیر را به فایل php.ini اضافه نمایید:
zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so

فایل را ذخیره کنید و با دستور زیر آپاچی را دوباره راه اندازی کنید:

service httpd restart

Colorlib