دیما فود یک نرم افزار برای راه اندازی وب سایت های آموزش آشپزی با امکان اشتراک غذا توسط کاربران است ، این نرم افزار با بیش از 32 دسته بندی مختلف برای غذاها امکانات زیادی را برای مدیریت غذا ها دارد.

امکانات این برنامه به شرح زیر است:

1- امکان افزودن و مدیریت و دسته بندی غذاها

2- امکان اشتراک غذاها توسط کاربران

3- امکان افزودن غذاهای پخته شده توسط کاربران

4- امکان یادداشت برای هر غذا

5-دسته بندی مواد موجود در هر غذا و اتصال به بانک اطلاعاتی خواص خوراکی ها در غذا ها

 

Colorlib